משקלים ומידות מותרים של מזוודות

מזוודות

משקלים ומידות מותרים של מזוודות. אם חשבתם על טיול ספונטני, משהו קל ללא הרבה מטען עליכם, או טיול קניות בחו"ל זהו מדריך החובה שלכם.כל המידע על המשקלים המותרים של מזוודות וכבודה לטיסות.